Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | Poznań University of Economics
> sylwetki > Profesor Zbigniew Zakrzewski

Sylwetki
Profesor Zbigniew Zakrzewski
1912-1992


Profesor Zbigniew Zakrzewski urodził się 15 sierpnia 1912 roku w Puszczykowie, w domu przy ul. Posadzego, w którym rodzina przebywała na wakacjach. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, doktoryzował się pod kierunkiem prof. Edwarda Taylora. Pełnił funkcje rektora, prorektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Jest autorem teorii handlu wewnętrznego. Doskonale zorganizowany, rzetelny w badaniach, prawy w postępowaniu, był autorytetem moralnym i naukowym dla wielu pokoleń studentów. Rozmiłowany w historii oraz dziejach Poznania, napisał przepiękne prace o rodach i kamienicach Poznania, a także o udziale Wielkopolan w budowaniu gospodarki i kultury w Polsce. Jego smukła sylwetka, szybki krok na spacerach po ulicach ukochanego miasta, oraz pogodna i pełna dobra twarz pozostaje w pamięci tysiąca jego uczniów i współpracowników. Profesor Zbigniew Zakrzewski patronuje Sali 016 w budynku Altum, w której są organizowane spotkania z przedstawicielami świata ekonomii, kultury, sztuki, filozofii, a także sportu.

Opracował: Henryk Mruk
al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
telefon: +48 61 856 90 00, fax: +48 61 866 89 24
e-mail: informacja@ae.poznan.pl, http://www.ae.poznan.pl
Copyright 2006 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu